Σε σύντομο χρόνο η RigidBox έχει χτίσει ένα διαρκώς διευρυνόμενο Πελατολόγιο. Γνωστά brand name της ένδυσης και υπόδησης, του κόσμου της μόδας, του εκδοτικού χώρου και των καλλυντικών, μας εμπιστεύονται όλο και περισσότερο για την ανάδειξη των προϊόντων τους, αναζητούν στις λύσεις που προτείνουμε πρωτότυπους τρόπους προβολής τους.